Formal methods for components and objects : 9th international symposium, FMCO 2010, Graz, Austria, November 29-December 1, 2010 : revised papers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernhard K Aichernig, Frank S. de Boer, Marcello M Bonsangue

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642252702

ISBN-13: 978-3642252709

Ký hiệu phân loại: 004.015 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2011.

Mô tả vật lý: xi, 391 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76203

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH