Calculus II for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  047022522X

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., 2008,

Mô tả vật lý: xiv, 368 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Getting ready for Calculus II? This fun, friendly guide is packed with expert instruction, advice, and tips to help you make sense of the math and score your best. You get in-depth explanations of key intermediate calculus topics, from integration to indefinite integrals to infinite series. Plus, you'll solve plenty of practice problems to increase your understanding. --From publisher description.

Calculus.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH