Day trading for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ann C Logue

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470171499

ISBN-13: 978-0470171493

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2007.

Mô tả vật lý: xx, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 76359

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH