International medical guide for ships : including the ship's medicine chest.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9240682317

ISBN-10: 9241547200

ISBN-13: 978-9240682313

ISBN-13: 978-9241547208

Ký hiệu phân loại: 616.98024 Other diseases

Thông tin xuất bản: Geneva : World Health Organization, 2007

Mô tả vật lý: xix, 469 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 76372

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH