Semantic Web for the working ontologist :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0123859654

Ký hiệu phân loại: 025.042

Thông tin xuất bản: Waltham, MA :Morgan Kaufmann/Elsevier, 2011., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiii, 354 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Metadata.; Semantic Web.; Web site development.;

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn