Understanding the Linux Virtual Memory Manager

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mel Gorman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131453483

Ký hiệu phân loại: 005.4 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall/PTR , 2004

Mô tả vật lý: xviii, 727 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76409

Includes bibliographical references (p. 707-709) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH