Bialgebraic structures and smarandache bialgebraic structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1931233713

Ký hiệu phân loại: 512.7

Thông tin xuất bản: Rehoboth, N.M. :American Research Press, 2003.,

Mô tả vật lý: 270 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Group theory.; Rings (Algebra); Smarandache notions.;

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn