Filmmaking for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerry Lewis, Bryan Michael Stoller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470386941

Ký hiệu phân loại: 791.4302 Motion pictures, radio, television

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., 2009.

Mô tả vật lý: xxi, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 76507

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH