VHDL 101 : everything you need to know to get started
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: William Kafig, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1856177041

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Oxford :Elsevier/Newnes, 2011, 1st ed.

Mô tả vật lý: xv, 200 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Digital electronics.-- Field programmable gate arrays.-- Programmable array logic.-- VHDL (Computer hardware description language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH