Vibrations and waves

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George C King

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470011882

ISBN-10: 0470011890

ISBN-13: 978-0470011881

ISBN-13: 978-0470746509

ISBN-13: 978-0470011898

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : Wiley, 2009.

Mô tả vật lý: xiv, 228 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76571

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH