Understanding effective learning : strategies for the classroom

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Des Hewitt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0335222374

ISBN-13: 978-0335222377

Ký hiệu phân loại: 370.152 Conscious mental processes and intelligence

Thông tin xuất bản: Maidenhead, Berkshire, England ; New York : McGraw Hill/Open University Press, 2008.

Mô tả vật lý: x, 179 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 76605

Includes bibliographical references (p. [159]-171) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH