Surviving the war for talent in Asia [electronic resource] : how innovation can help

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christina S. S Ooi

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: [Upper Saddle River, N.J.] : IBM Press, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 76613

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH