The geometry of Hessian structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hirohiko Shima

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812700315

ISBN-10: 9812700315

Ký hiệu phân loại: 516.36 Differential and integral geometry

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, N.J. : World Scientific , 2007

Mô tả vật lý: xiv, 246 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76626

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH