The square root of 2 : a dialogue concerning a number and a sequence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Flannery

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 038720220X

ISBN-13: 978-0387202204

Ký hiệu phân loại: 512.786 Real numbers

Thông tin xuất bản: New York [Chichester, England] : Copernicus ; Praxis , 2006

Mô tả vật lý: x, 256 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76629

Includes bibliographical references (p. 251-253).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH