MacRuby in action [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerry Cheung, Brendan G Lim, Jeremy McAnally

Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 005.117 Object-oriented programming

Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning Publications, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (xx, 248 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76654

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH