Pro Office 365 development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781430240754 (electronic)

Ký hiệu phân loại: 004.6782

Thông tin xuất bản: [New York] :Apress, c2012.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Application software , Development., Business , Computer programs., Cloud computing., Web services.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn