Professional Microsoft SQL Server 2012 administration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781118106884

Ký hiệu phân loại: 005.7585

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :John Wiley & Sons, 2012,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Database management.-- SQL server.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn