DB2 9 for Linux, UNIX, and Windows [electronic resource] : DBA guide, reference, and exam prep, sixth edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Baklarz, Paul Zikopoulos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 013185514X

ISBN-13: 978-0131855144

Ký hiệu phân loại: 005.75 Specific types of data files and databases

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : IBM Press, 2008.

Mô tả vật lý: xxviii, 1107 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76783

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH