Teaching mathematics today

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shelly Frei

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1425803768

ISBN-13: 978-1425803766

Ký hiệu phân loại: 372.7 *Mathematics

Thông tin xuất bản: Huntington Beach, CA : Shell Education, 2008.

Mô tả vật lý: 200 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 76790

Includes bibliographical references (p. 198-200).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH