Earthquake engineering for structural design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0849372348


Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. ; London :CRC/Taylor & Francis, 2006,

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Earthquake engineering.-- Structural design.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH