ASVAB for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0470106719

Ký hiệu phân loại: 355.0076 Military science

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2007, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiv, 387 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Armed Services Vocational Aptitude Battery -- Study guides.; United States -- Armed Forces ; Examinations ; Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH