Algebra for college students.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerome E Kaufmann, Karen L Schwitters

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0538733543

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011.

Mô tả vật lý: xv, 803, 5 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76826

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH