Linux administration handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trent R Hein, Evi Nemeth, Garth Snyder

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131480049

ISBN-13: 978-0131480049

Ký hiệu phân loại: 005.4 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2007.

Mô tả vật lý: xxxvii, 1001 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 76841

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH