Introduction to continuum mechanics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Erhard Krempl, W. Michael Lai, David Rubin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750685603

ISBN-13: 978-0750685603

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 520 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76857

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH