Calculus workbook for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Mark Ryan, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  076458782X

Ký hiệu phân loại: 515.076 Analysis

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Publishing, 2005,

Mô tả vật lý: xiv, 282 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Problems, exercises, etc.; Calculus.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH