PhoneGap [electronic resource] : beginner's guide ; build cross-platform mobile applications with the PhoneGap open source development framework
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Andrew Lunny, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Birmingham :Packt Pub., 2011., 1st ed.

Mô tả vật lý: v, 242 p. : , ill. (some col.)

Ngôn ngữ:


Application software -- Development.; Mobile communication systems -- Computer programs.; Mobile computing.-- Open source software.-- Smartphones -- Programming.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH