PhoneGap [electronic resource] : beginner's guide ; build cross-platform mobile applications with the PhoneGap open source development framework

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Lunny

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Pub., 2011.

Mô tả vật lý: v, 242 p. : , ill. (some col.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76875

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH