Absolute beginner's guide to computer basics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Miller, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789742535

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Que, 2010, 5th ed.

Mô tả vật lý: xx, 426 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 76896
Computers.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH