JavaScript & Ajax for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Harris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470417994

ISBN-13: 978-0470417997

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley, 2010.

Mô tả vật lý: xv, 416 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76966

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH