Teens, technology, and literacy : or, Why bad grammar isn't always bad

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda W Braun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591583683

ISBN-13: 978-1591583684

Ký hiệu phân loại: 373.133 Secondary education

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2007.

Mô tả vật lý: xix, 105 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 76986

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH