London for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald Olson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471748706

Ký hiệu phân loại: 914.210486 Geography of and travel in Europe

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2006.

Mô tả vật lý: xx, 358p.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 76994

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH