Hướng dẫn đồ án nền và móng
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 181 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Nền móng -- Kỹ thuật

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH