Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2004

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tác giả tập thể

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 017 General subject catalogs

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2004

Mô tả vật lý: 366 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 7705

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 017.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH