Liver pathology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda D Ferrell, Sanjay Kakar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1933864931

ISBN-13: 978-1933864938

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: New York : Demos Medical, 2011

Mô tả vật lý: xxii, 537 p. : , col. ill. ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77151

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH