Polynomial root-finding and polynomiography [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bahman Kalantari

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812700599

ISBN-10: 9812700595

Ký hiệu phân loại: 512.9 Foundations of algebra

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2009.

Mô tả vật lý: xxiii, 467 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77184

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH