Pharmacology and abuse of cocaine, amphetamines, ecstasy and related designer drugs : a comprehensive review on their mode of action, treatment of abuse and intoxication

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: E Freye, Joseph Victor Levy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9048124476

ISBN-10: 9048124484

ISBN-13: 978-9048124473

ISBN-13: 978-9048124480

Ký hiệu phân loại: 615.788 Psychotropic drugs

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; London : Springer, 2009.

Mô tả vật lý: xi, 300 p. : , ill., map ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77185

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH