Adobe InDesign CS5 bible [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Galen Gruman, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470607169

Ký hiệu phân loại: 686.2 Printing

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley Pub., 2010.,

Mô tả vật lý: xliv, 891 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Desktop publishing.
  - Adobe InDesign.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH