Content Manager implementation and migration cookbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Wei Dong Zu, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0738498599

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: USA :IBM, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 576 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Cơ sở dữ liệu
   Quản lý
  - IBM
   Cơ sở dữ liệu 2
  - Người quản lý chương trình
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH