Boston for dummies, 4th edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marie Morris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470128178

Ký hiệu phân loại: 917.44610444 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2007

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 77212

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH