Engineering optics with Matlab

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Taegeun Kim, Ting-Chung Poon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812568727

ISBN-10: 9812568735

Ký hiệu phân loại: 621.36 Optical engineering

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2006

Mô tả vật lý: ix, 249 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77217

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH