The calculus : a genetic approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0226806685

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Chicago :University of Chicago Press, 2007.,

Mô tả vật lý: xvi, 192 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus.-- Processes, Infinite.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH