Microsoft SharePoint for business executives : 100 Essential Questions and Answers about SharePoint 2010 for Executives considering SharePoint deployments [electronic resource] : Q&A handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pavlo Andrushkiw, Paul Galvin, Peter Grazioli, Richard Harbridge, Michael Hinckley, William Nagle, Peter Ward

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849686105

Ký hiệu phân loại: 004.682 Intranets

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub., 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 311p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 77268

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH