Algorithms and parallel computing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Fayez Gebali, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470902108

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2011,

Mô tả vật lý: xxi, 341 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 77293
Computer algorithms.
  - Parallel processing (Electronic computers)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH