WordPress 24-hour trainer,second edition [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Little, George Plumley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118066904

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : [Wrox]/John Wiley & Sons , 2011

Mô tả vật lý: xxxi, 373p.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77328

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH