Penetration tester's open source toolkit

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1597496278

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Waltham, MA :Syngress, c2011.,

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Computer networks ; Security measures ; Testing.; Computers ; Access control.; Penetration testing (Computer security);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn