My iPad 2 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gary Rosenzweig, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0132910748

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Que, 2012., 3rd ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 383 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Electronic books.-- iPad (Computer)-- Tablet computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH