Coaching volleyball for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0470464690

Ký hiệu phân loại: 796.325 Volleyball

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., 2009,

Mô tả vật lý: xviii, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 77470
Volleyball
  - Coaching.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH