Facebook & Twitter for seniors for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Marsha Collier, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470637544

Ký hiệu phân loại: 006.754

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester :Wiley Pub. ; John Wiley [distributor], 2010.,

Mô tả vật lý: xvii, 309 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Let this book be your guide to setting up Facebook and Twitter accounts, catching up with old friends and making new one, communicating with the grandkids, avoiding shady characters, foiling identity thieves, and maximizing your online experience!

Computers and older people.-- Online social networks.-- Social media.-- Facebook (Electronic resource)-- Twitter.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn