iPhone location aware apps by example beginner's guide :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781849692243

Ký hiệu phân loại: 004.167

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Pub., 2012.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 368 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Application software -- Development.; Electronic books.-- iPhone (Smartphone) -- Programming.; Smartphones -- Programming.; iOS (Electronic resource)-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn