iPhone application development for dummies, 4th edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Neal Goldstein, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118091345

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2012, 4th ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 77648
1. Application software
  - Development.; iPhone (Smartphone)
  - Programming.; Mobile computing.-1. Application software
  - Development.
2. iPhone (Smartphone)
  - Programming.
3. Mobile computing.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH