Electric relays : principles and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vladimir Gurevich

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849341884

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC/Taylor & Francis, 2006

Mô tả vật lý: xxvi, 671 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77649

Includes bibliographical references (p. 659-666) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH